محصولات

  • T-80Doc1

    T-80Doc1

    منبع (فرمول) و پلی اکسی اتیلن استاندارد 20 مونولئات سوربیتان پلی اکسی اتیلن مونولئات سوربیتول کم آب ، که به آن پلی بورات -80 گفته می شود ، یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی c24h44o6 (C2H4O) n است. محلول در آب ، محلول در اتانول ، روغن نباتی ، اتیل استات ، متانول ، تولوئن ، محلول در روغن معدنی. در دمای پایین ژلاتینی است و پس از گرم شدن بازیابی می شود. بسیار بو و کمی تلخ است. اغلب به عنوان سورفاکتانت استفاده می شود. ویژگی ها این محصول من ...